Lena Wiström Klingefjäll

Advokat och Delägare    ●  +46 (0) 31 – 13 05 33   ●  lena@avaadvokater.se

Advokaten Lena Wiström Klingefjäll arbetar främst som familjerättsadvokat och brottmålsadvokat i Göteborg. Lena har gedigen erfarenhet av att driva vårdnadsmål och har även flera års erfarenhet av arbete med utlänningsrätt. Lena förordnas löpande som målsägandebiträde, särskild företrädare för barn och försvarare. Många klienter väljer själva Lena som målsägandebiträde och offentligt biträde LVU.

Huvudområden

Familjerätt
Försvararuppdrag
Målsägandebiträde
Särskild företrädare för barn
Mål om LVU,LVM,LPT,LRV
Utlänningsrätt
Socialrätt

Utbildning

Examen jur kandprogrammet Göteborgs Universitet
Ledamot av Sveriges Advokatsamfund