Familjedomstol – Familjens Advokat besöker Manhattan Family Court

Familjedomstol – något för Sverige?   Den 7 september 2017 besökte Familjens Advokat Manhattan Family Court i New York City. Vår byrå arbetar mycket med familjemål och kan se att det svenska systemet är präglat av brister, där det är svårt att skydda barn från att fara illa hos en förälder eftersom risken måste bevisas, […]