Krävs det samtycke från en person som säljer sex?

Den 1 januari 2018 infördes den nya lagen gällande sexualbrott som bygger på frivillighet och samtycke. Lagen innebär bland annat att ett utvidgat straffansvar kan aktualiseras vid människohandel och prostitution. Om en person genom våld eller hot tvingas att delta i sexuella handlingar mot betalning kan det utgöra våldtäkt, även om personen ger ett verbalt […]