Skadestånd efter häktning?

Om du har varit anhållen eller häktad i minst 24 timmar på grund av misstanke om brott, men inte har blivit fälld för brottet, kan du ha rätt till ersättning enligt frihetsberövandelagen. Detta gäller även om du har varit underkastad exempelvis reseförbud eller anmälningsskyldighet eller har varit intagen för rättspsykiatrisk undersökning under minst 24 timmar. […]

Ensam vårdnad ger inte rätt att ändra barnets efternamn

Den som har ensam vårdnad om ett barn har rätt att ensam besluta i viktiga frågor för barnet. Sådana frågor kan exempelvis röra pass, skolval och namnändring. Det finns dock ett undantag i den ensamme vårdnadshavarens rätt att besluta som rör att ändra barnets namn, vilken belyser vikten av släktnamn. Om barnet är under 18 […]