Har jag som brottsoffer rätt till advokat?

Reglerna kring målsägandebiträde finns i målsägandebiträdeslagen. I lagens första paragraf framkommer tre situationer då målsägandebiträde ska utses; Om du som målsägande blivit utsatt för ett sexualbrott (6 kap BrB) och det inte är uppenbart att det saknas behov av ett biträde. Om du utsatts för något brott mot liv och hälsa (3 kap BrB) eller […]