När har man rätt till ett offentligt biträde i mål om asyl?

Oftast får du som är asylsökande rätt till ett offentligt biträde. Rätten till offentligt biträde beslutas av Migrationsverket. I regel ställs frågan om önskemål av offentligt biträde redan i samband med det första ansökningssamtalet hos Migrationsverket. Om du inte då har något önskemål angående biträdet kommer du istället att tilldelas ett offentligt biträde. Det är […]