Lagförslag om stärkt barnskydd

Regeringen avser i år lägga fram ett lagförslag som innebär att det blir straffbart att utsätta ett barn för att bevittna våld eller andra brottsliga handlingar i nära relationer. Dessutom kommer regeringen föreslå att uppdraget för särskilda företrädare för barn utvidgas. En särskild företrädare utses exempelvis när en vårdnadshavare kan misstänkas för brott mot barnet.  […]

Äntligen ser vi fram emot ett nytt år och välkomnar 2021 med att redogöra för vissa av de lagar som infördes vid årsskiftet:

🎄Åtgärder mot fordonsmålvakter: Det blir lättare att omvandla obetalda böter till fängelse om den bötfällde vägrar betala trots ekonomiska möjligheter.  🎄En strängare syn på hantering av vapen och explosiva varor: Bland annat så sänks kraven för vad som anses som synnerligen grovt brott och maximistraffet höjs till fängelse i sju år.  🎄En ny påföljd införs för unga […]