Vad är ett vittnesstöd?

Ett vittnesstöd är en ideellt verksam person som erbjuder stöd och hjälp till brottsoffer och vittnen i samband med rättegång. Personerna har oftast en namnskylt eller väst där det står vittnesstöd. Deras uppgift är att vara ett medmänskligt stöd och minska oron inför rättegången. Vittnesstödet kan även ge viss information om hur en rättegång går […]