Vi är glada att berätta att  juristen Sandra Lundin den 7 juni blev en del av team AVA. Sandra arbetar med mål om vårdnad, boende och umgänge med barn. Sandra hjälper även brottsoffer såsom målsägandebiträde. Välkomna att kontakta Sandra!