Anna Larsson

Advokat  ●  +46 (0) 31 – 13 05 33   ●  anna@avaadvokater.se

Advokaten Anna Larsson arbetar med familjerätt och brottmål såsom offentlig försvarare samt som målsägandebiträde och särskild företrädare för barn. Anna Larsson arbetar även med socialrätt, LVU.

Anna har en bakgrund inom skadeståndsrätt och har arbetat på brottsoffermyndigheten under flera år. Anna önskas regelbundet av klienter och är särskilt uppskattad tack vare sin kompetens, sitt lugn och glada humör.

Huvudområden

Familjerätt
Försvarare
Målsägandebiträde
Särskild företrädare för barn
Offentligt biträde och ställföreträdare för barn, LVU
LVM, LPT, LRV
Utlänningsrätt
Socialrätt

Utbildning

Examen jur kandprogrammet Stockholms Universitet
Ledamot av Sveriges Advokatsamfund