Caroline Högberg

Advokat, VD och Delägare    ●  +46 (0) 31 – 13 05 33   ●  caroline@avaadvokater.se

Advokaten Caroline Högberg åtar sig uppdrag som försvarare i brottmål, familjerättsadvokat, målsägandebiträde och offentligt biträde i mål om LVU. 

Caroline har sin spetskompetens inom brottmål, vårdnadstvister och mål enligt LVU. Caroline har över 16 års erfarenhet av att arbeta med familjerätt och socialrätt. Sedan Caroline Högberg blev advokat är hon flitigt önskad som försvarare i brottmål där hon företräder både män och kvinnor som är misstänkta för olika typer av brott. Caroline har en hög kompetens och ett stort engagemang för klientens bästa där hon tar till vara klientens rättigheter genom hela rättsprocessen. 

Caroline förordnas även regelbundet av domstolen som offentlig försvarare.

Huvudområden

Försvarare
Målsägandebiträde
Särskild företrädare för barn
Offentligt biträde och ställföreträdare för barn LVU
Utlänningsrätt
Socialrätt

Utbildning

Examen jur kandprogrammet Göteborgs Universitet 2002
Ledamot av Sveriges Advokatsamfund