Caroline Högberg

Advokat, VD och Delägare    ●  +46 (0) 31 – 13 05 33   ●  caroline@avaadvokater.se

Advokaten Caroline Högberg åtar sig uppdrag som försvarare i brottmål, familjerättsadvokat, målsägandebiträde och offentligt biträde i mål om LVU.
Caroline har sin spetskompetens inom brottmål, vårdnadstvister och mål enligt LVU. Caroline har över 18 års erfarenhet av att arbeta med familjerätt och socialrätt.

Caroline Högberg är flitigt önskad i familjemål och som försvarare i brottmål där hon företräder både män och kvinnor som är misstänkta för olika typer av brott. Caroline företräder även målsägare och har en hög kompetens och ett stort engagemang för klientens bästa där hon tar till vara klientens rättigheter genom hela rättsprocessen.

Caroline anlitas tillsammans med Lena Wiström Klingefjäll av Göteborgs Universitet som föreläsare.

Huvudområden

Försvarare
Målsägandebiträde
Särskild företrädare för barn
Familjerätt
Offentligt biträde och ställföreträdare för barn, LVU
LVM, LPT, LRV
Utlänningsrätt
Socialrätt

Utbildning

Examen jur kandprogrammet Göteborgs Universitet
Ledamot av Sveriges Advokatsamfund