Har jag som brottsoffer rätt till advokat?

Reglerna kring målsägandebiträde finns i målsägandebiträdeslagen. I lagens första paragraf framkommer tre situationer då målsägandebiträde ska utses; Om du som målsägande blivit utsatt för ett sexualbrott (6 kap BrB) och det inte är uppenbart att det saknas behov av ett biträde. Om du utsatts för något brott mot liv och hälsa (3 kap BrB) eller […]

Krävs det samtycke från en person som säljer sex?

Den 1 januari 2018 infördes den nya lagen gällande sexualbrott som bygger på frivillighet och samtycke. Lagen innebär bland annat att ett utvidgat straffansvar kan aktualiseras vid människohandel och prostitution. Om en person genom våld eller hot tvingas att delta i sexuella handlingar mot betalning kan det utgöra våldtäkt, även om personen ger ett verbalt […]

Välkommen till AVA Advokat Linda Moberg!

Den 1 maj berikades vårt starka team med advokat Linda Moberg som återvänt till Göteborg efter en tid i Stockholm. Linda Moberg kommer, liksom hon tidigare gjort, att arbeta med byrån samtliga rättsområden och blir en stor tillgång på AVA Advokater. Välkommen till oss!

AVA advokater välkomnar advokat Anna Larsson och jurist Hillevi Dahlin Kretz!

AVA Advokater  har utökat teamet med Advokat Anna Larsson och biträdande jurist Hillevi Dahlin Kretz. Anna Larsson har en bakgrund hos brottsoffermyndigheten samt flera års arbete på advokatbyrå. Hillevi Dahlin Kretz har haft en tydlig inrikting mot humanjuridik under sin utbildning och har en bakgrund inom kvinnojoursverksamhet. Välkomna! Det ska bli så kul att arbeta […]

Biträdande jurist med erfarenhet sökes!

Just nu söker vi en ambitiös biträdande jurist för anställning på byråns Göteborgskontor med tillträde snarast möjligt. Du ska ha en tydlig profil mot humanjuridik och vilja arbeta med familjerätt, socialrätt och brottmål. Svensk juristexamen är ett krav. Den vi nu ska anställa måste ha arbetslivserfarenhet inom våra rättsområden från annan byrå eller tingsmeritering från […]

Familjedomstol – Familjens Advokat besöker Manhattan Family Court

Familjedomstol – något för Sverige?   Den 7 september 2017 besökte Familjens Advokat Manhattan Family Court i New York City. Vår byrå arbetar mycket med familjemål och kan se att det svenska systemet är präglat av brister, där det är svårt att skydda barn från att fara illa hos en förälder eftersom risken måste bevisas, […]