Sandra Lundin

Deputy Lawyer   ●  +46 (0) 31 – 13 05 33   ●  sandra@avaadvokater.se

Biträdande jurist Sandra Lundin har tidigare erfarenheter av praktiskt arbete på advokatbyrå och har en bakgrund som brottsofferstödjare. I syfte att få en så bred kompetens som möjligt har Sandra kompletterat sin juristutbildning med studier av våld i nära relation och kriminologi.

Sandra åtar sig uppdrag som målsägandebiträde i brottmål, som ombud i vårdnadstvister och som offentligt biträde i mål om LVU. Sandra har dessutom kompetens inom migrationsrätten.

Sandra är särskilt omtyckt för sitt driv, sin förståelse och för sitt engagemang. Hon strävar alltid efter att vara klientens bästa möjliga stöd under processen – både som jurist och som medmänniska.

Sandra talar svenska och engelska.

Areas of expertise:

Familjerätt
Målsägandebiträde
Offentligt biträde och ställföreträdare för barn LVU
LVM, LPT, LRV
Utlänningsrätt
Socialrätt

Education:

Examen jur kandprogrammet Göteborgs Universitet