Äntligen ser vi fram emot ett nytt år och välkomnar 2021 med att redogöra för vissa av de lagar som infördes vid årsskiftet:

🎄Åtgärder mot fordonsmålvakter: Det blir lättare att omvandla obetalda böter till fängelse om den bötfällde vägrar betala trots ekonomiska möjligheter.  🎄En strängare syn på hantering av vapen och explosiva varor: Bland annat så sänks kraven för vad som anses som synnerligen grovt brott och maximistraffet höjs till fängelse i sju år.  🎄En ny påföljd införs för unga […]

Kort om kontaktförbud:

Ett kontaktförbud kan utfärdas om det finns en risk att en viss person kommer att begå brott mot, trakassera eller följa efter någon annan. Beslut om kontaktförbud fattas av åklagare eller domstol. Beslutet i sig utgör inte en garanti för att hotfulla eller farliga situationer hindras. Det är emellertid ett brott att överträda ett kontaktförbud.Om […]

När har man rätt till ett offentligt biträde i mål om asyl?

Oftast får du som är asylsökande rätt till ett offentligt biträde. Rätten till offentligt biträde beslutas av Migrationsverket. I regel ställs frågan om önskemål av offentligt biträde redan i samband med det första ansökningssamtalet hos Migrationsverket. Om du inte då har något önskemål angående biträdet kommer du istället att tilldelas ett offentligt biträde. Det är […]