Vad är ett vittnesstöd?

Ett vittnesstöd är en ideellt verksam person som erbjuder stöd och hjälp till brottsoffer och vittnen i samband med rättegång. Personerna har oftast en namnskylt eller väst där det står vittnesstöd. Deras uppgift är att vara ett medmänskligt stöd och minska oron inför rättegången. Vittnesstödet kan även ge viss information om hur en rättegång går […]

Lagförslag om stärkt barnskydd

Regeringen avser i år lägga fram ett lagförslag som innebär att det blir straffbart att utsätta ett barn för att bevittna våld eller andra brottsliga handlingar i nära relationer. Dessutom kommer regeringen föreslå att uppdraget för särskilda företrädare för barn utvidgas. En särskild företrädare utses exempelvis när en vårdnadshavare kan misstänkas för brott mot barnet.  […]

Äntligen ser vi fram emot ett nytt år och välkomnar 2021 med att redogöra för vissa av de lagar som infördes vid årsskiftet:

🎄Åtgärder mot fordonsmålvakter: Det blir lättare att omvandla obetalda böter till fängelse om den bötfällde vägrar betala trots ekonomiska möjligheter.  🎄En strängare syn på hantering av vapen och explosiva varor: Bland annat så sänks kraven för vad som anses som synnerligen grovt brott och maximistraffet höjs till fängelse i sju år.  🎄En ny påföljd införs för unga […]

Kort om kontaktförbud:

Ett kontaktförbud kan utfärdas om det finns en risk att en viss person kommer att begå brott mot, trakassera eller följa efter någon annan. Beslut om kontaktförbud fattas av åklagare eller domstol. Beslutet i sig utgör inte en garanti för att hotfulla eller farliga situationer hindras. Det är emellertid ett brott att överträda ett kontaktförbud.Om […]