Hillevi Dahlin Kretz

Biträdande jurist ●  +46 (0) 31 – 13 05 33   ●  hillevi@avaadvokater.se

Biträdande jurist Hillevi Dahlin Kretz har haft en tydlig inriktning mot humanjuridik under sin utbildning och har en bakgrund inom kvinnojoursverksamhet. Hillevi har erfarenhet av processande i domstol samt har kompletterat sina juridiska kunskaper med psykologi och kriminologi för att säkra en bredare förståelse och argumentation inom sina verksamhetsområden. Hillevi har även utbildats i SARA:V3 som är ett strukturerat professionellt riskbedömning- och riskhanteringsinstrument vid våld i nära relation. Hillevi är verksam i Göteborg och Borås.

År 2019 tilldelades Hillevi Familjens jurists stipendium för Göteborgs bästa uppsats inom familjerätt och socialrätt. Hillevi har även föreläst tillsammans med Lena Wiström Klingefjäll på fördjupningskursen i familjerätt vid Göteborgs universitet.

Huvudområden

Familjerätt
Målsägandebiträde
Offentligt biträde och ställföreträdare för barn LVU
Utlänningsrätt
Socialrätt

Utbildning

Examen jur kandprogrammet Göteborgs Universitet