Lena Wiström Klingefjäll

Advokat och Delägare    ●  +46 (0) 31 – 13 05 33   ●  lena@avaadvokater.se

Advokaten Lena Wiström Klingefjäll åtar sig uppdrag som försvarare i brottmål, familjerättsadvokat, målsägandebiträde och offentligt biträde i mål om LVU. 

Lena har gedigen erfarenhet av att driva vårdnadsmål och har även flera års erfarenhet av arbete med brottmål och socialrätt. Lena förordnas löpande som målsägandebiträde, särskild företrädare för barn och offentlig försvarare. Många klienter väljer själva Lena som målsägandebiträde och offentligt biträde LVU.

Lena Wiström Klingefjäll har sin spetskompetens inom brottmål, vårdnadstvister och mål enligt LVU.

Lena anlitas tillsammans med Caroline Högberg av Göteborgs Universitet som föreläsare.

Huvudområden

Familjerätt
Försvararuppdrag
Målsägandebiträde
Särskild företrädare för barn
Mål om LVU,LVM,LPT,LRV
Utlänningsrätt
Socialrätt

Utbildning

Examen jur kandprogrammet Göteborgs Universitet
Ledamot av Sveriges Advokatsamfund