Lena Wiström Klingefjäll

Advokat och Delägare    ●  +46 (0) 31 – 13 05 33   ●  lena@avaadvokater.se

Advokaten Lena Wiström Klingefjäll åtar sig uppdrag som försvarare i brottmål, familjerättsadvokat, målsägandebiträde och offentligt biträde i mål om LVU. Inom dessa områden har hon sin spetskompetens.

Lena har gedigen erfarenhet av att driva vårdnadsmål och har även många års erfarenhet av arbete med brottmål och socialrätt. Lena förordnas löpande som målsägandebiträde, särskild företrädare för barn och offentlig försvarare. Många klienter väljer själva Lena som målsägandebiträde och offentligt biträde i LVU.

Lena anlitas tillsammans med Caroline Högberg av Göteborgs Universitet som föreläsare.

Huvudområden

Familjerätt
Försvarare
Målsägandebiträde
Särskild företrädare för barn
Offentligt biträde och ställföreträdare för barn, LVU
LVM, LPT, LRV
Utlänningsrätt
Socialrätt

Utbildning

Examen jur kandprogrammet Göteborgs Universitet
Ledamot av Sveriges Advokatsamfund