Linda Moberg

Advokat   ●  +46 (0) 31 – 13 05 33   ●  linda@avaadvokater.se

Advokaten Linda Moberg åtar sig uppdrag som försvarare i brottmål, familjerättsadvokat, målsägandebiträde och offentligt biträde i mål om LVU.

Linda har flera års erfarenhet av processande i domstol genom arbete på advokatbyrå. Linda arbetar i Sköve och Göteborg, huvudsakligen med brottmål som försvarare och målsägandebiträde samt med LVU, vårdnadstvister och migration. Linda har även erfarenhet av att arbeta som asylhandläggare på Migrationsverket.

Huvudområden

Försvarare
Målsägandebiträde
Särskild företrädare för barn
Offentligt biträde och ställföreträdare för barn LVU
Utlänningsrätt
Socialrätt

Utbildning

Examen jur kandprogrammet Göteborgs Universitet
Ledamot av Sveriges Advokatsamfund