Linn Widell

Biträdande jurist,   ●  +46 (0) 31 – 13 05 33   ●  linn@avaadvokater.se

Linn Widell har flera års erfarenhet av praktiskt arbete på juristbyråer. Linn har särskild kompetens inom den ekonomiska familjerätten, vilket inkluderar frågor om arv liksom bodelning. Linn kan, utöver åtaganden som ombud, förordnas som boutredningsman och bodelningsförrättare. Linn uppfattas som omsorgsfull, hängiven och driven.
Linn Widell talar svenska och engelska.

Huvudområden

Huvudområden
Familjerätt
Målsägandebiträde
Offentligt biträde och ställföreträdare för barn LVU
LVM, LPT, LRV
Utlänningsrätt
Socialrätt

Utbildning

Examen jur kandprogrammet Lunds Universitet