Lisa Bjelkholm

Paralegal   ●  +46 (0) 31 – 13 05 33   ●  lisa@avaadvokater.se

Lisa Bjelkholm är administrationsansvarig på byrån och sköter den löpande faktureringen och hjälper advokaterna med juridiska utredningar. Lisa är mycket servicemedveten, tålmodig och utgör navet i advokatbyrån och den man alltid kan nå när ombuden är ute på uppdrag.

Efter tvåårig paralegalutbildning arbetade Lisa tre år på Advokaterna Hurtig & Partners och kom 2016 till AVA Advokater.

Utbildning

Paralegalutbildning