Lisa Bjelkholm

Paralegal   ●  +46 (0) 31 – 13 05 33   ●  lisa@avaadvokater.se

Paralegalutbildning 2011-2013
Advokaterna Hurtig & Partners 2013-2016
Familjens Advokat 2016

Lisa Bjelkholm är administrationsansvarig på byrån, sköter den löpande faktureringen och hjälper advokaterna med juridiska utredningar. På fritiden spelar Lisa fotboll och har ett stort intresse för resor och andra kulturer. Lisa är navet i advokatbyrån och den man alltid kan nå när ombuden är ute på uppdrag.

Huvudområden

Administrationsansvarig
Rättsutredningar

Utbildning

Paralegalutbildning 2 år