Maria Brehmer

Advokat  ●  +46 (0) 31 – 13 05 33   ●  maria@avaadvokater.se

Maria Brehmer har flera års erfarenhet av processande i domstol genom praktiskt arbete på advokatbyrå. Maria har under hela sin yrkesverksamma tid som jurist arbetat med vårdnadstvister där hon har sin spetskompetens men har även lång erfarenhet av brottmål, som målsägandebiträde och arbete som offentlig försvarare.

Maria är en uppskattad advokat som ofta önskas som ombud. Maria är särskilt omtyckt, förutom sin höga kompetens, för sitt engagemang och förståelse.

Maria talar engelska och franska.

Huvudområden

Familjerätt
Försvarare
Målsägandebiträde
Särskild företrädare för barn
Offentligt biträde och ställföreträdare för barn, LVU
LVM, LPT, LRV
Utlänningsrätt
Socialrätt

Utbildning

Examen jur kandprogrammet Göteborgs Universitet
Ledamot av Sveriges Advokatsamfund