Migrationsrätt

Välj Kategori:

MIGRATIONSRÄTT

MIGRATIONSRÄTT

AVA Advokater har lång erfarenhet av tillståndsärenden. Vi förordnas regelbundet av Migrationsverket som offentliga biträden i ärenden om uppehållstillstånd m.m.

Du som söker skydd i Sverige på grund av förhållandena i ditt hemland har rätt till ett offentligt biträde. Du är välkommen att ange oss vid din ansökan om uppehållstillstånd.