Natalia Shafie Desta

Advokat och Delägare   ●  +46 (0) 31 – 13 05 33   ●  natalia@avaadvokater.se

Advokat Natalia Shafie Desta har flera års erfarenhet av processande i domstol genom praktiskt arbete på advokatbyrå där hon drivit vårdnadsmål, brottmål och mål inom det socialrättsliga området. Natalia förordnas löpande som offentlig försvarare, målsägandebiträde och särskild företrädare för barn.

Många klienter väljer själva Natalia som målsägandebiträde, försvarare, i LVU-mål samt som ombud i vårdnadstvister. Natalia är driven, kompetent och målmedveten.

Natalia talar engelska och persiska.

Huvudområden

Familjerätt
Försvarare
Målsägandebiträde
Särskild företrädare för barn
Offentligt biträde och ställföreträdare för barn, LVU
LVM, LPT, LRV
Utlänningsrätt
Socialrätt

Utbildning

Examen juristprogrammet Göteborgs Universitet
Ledamot av Sveriges Advokatsamfund