När har man rätt till ett offentligt biträde i mål om asyl?

Oftast får du som är asylsökande rätt till ett offentligt biträde. Rätten till offentligt biträde beslutas av Migrationsverket. I regel ställs frågan om önskemål av offentligt biträde redan i samband med det första ansökningssamtalet hos Migrationsverket. Om du inte då har något önskemål angående biträdet kommer du istället att tilldelas ett offentligt biträde. Det är […]

Vad är förundersökningssekretess?

Förundersökningssekretess gäller under hela förundersökningen och det är först i samband med en eventuell stämning vid tingsrätt förundersökningen blir offentlig. Ibland kan vissa delar av förundersökningen vara sekretessmarkerad även efter en stämning, till exempel om det finns särskilt känsliga uppgifter eller bilder i den. Orsaken till att förundersökningssekretess råder under utredningsstadiet är att uppgifter som […]

Har jag som brottsoffer rätt till advokat?

Reglerna kring målsägandebiträde finns i målsägandebiträdeslagen. I lagens första paragraf framkommer tre situationer då målsägandebiträde ska utses; Om du som målsägande blivit utsatt för ett sexualbrott (6 kap BrB) och det inte är uppenbart att det saknas behov av ett biträde. Om du utsatts för något brott mot liv och hälsa (3 kap BrB) eller […]

Konflikt och försoning

Av biträdande jurist Hillevi Dahlin Kretz   Konflikt och försoning är en relativt ny konfliktlösningsmetod för föräldrar som har hamnat i tvist om vårdnad, boende eller umgänge. Modellen erbjuds enbart i vissa tingsrätter. I konflikt och försoning närvarar en familjerättssekreterare vid den muntliga förberedelsen i tingsrätten och delar med sig av sin kunskap och erfarenhet […]

Skadestånd efter häktning?

Om du har varit anhållen eller häktad i minst 24 timmar på grund av misstanke om brott, men inte har blivit fälld för brottet, kan du ha rätt till ersättning enligt frihetsberövandelagen. Detta gäller även om du har varit underkastad exempelvis reseförbud eller anmälningsskyldighet eller har varit intagen för rättspsykiatrisk undersökning under minst 24 timmar. […]

Ensam vårdnad ger inte rätt att ändra barnets efternamn

Den som har ensam vårdnad om ett barn har rätt att ensam besluta i viktiga frågor för barnet. Sådana frågor kan exempelvis röra pass, skolval och namnändring. Det finns dock ett undantag i den ensamme vårdnadshavarens rätt att besluta som rör att ändra barnets namn, vilken belyser vikten av släktnamn. Om barnet är under 18 […]

AVA Advokater stödjer Operation Smile

Varje år föds 200 000 barn i världen med läpp-, käk- eller gomspalt. Ibland är ansiktsmissbildningarna direkt livshotande och i de flesta fall innebär det ett liv i utanförskap. Operations Smiles uppdrag är att med volontära sjukvårdsinsatser utföra operationer som ger barn och vuxna möjlighet att leva ett värdigt liv. Två miljarder människor världen över saknar […]

Krävs det samtycke från en person som säljer sex?

Den 1 januari 2018 infördes den nya lagen gällande sexualbrott som bygger på frivillighet och samtycke. Lagen innebär bland annat att ett utvidgat straffansvar kan aktualiseras vid människohandel och prostitution. Om en person genom våld eller hot tvingas att delta i sexuella handlingar mot betalning kan det utgöra våldtäkt, även om personen ger ett verbalt […]